Boost logo

Boost-Build :

From: Vaclav Vesely (gclbb-jamboost_at_[hidden])
Date: 2003-08-24 13:19:38


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.512 / Virová báze: 309 - datum vydání: 19.8.2003
begin 666 mingw.txt
M16YV:7)O;FUE;G0@=F%R:6%B;&5S._at_T*#0I'0T-?4D]/5%]$25)%0U1/4ED]
M0SI<0WEG=VEN#0I-24Y'5U]23T]47T1)4D5#5$]263U#.EQ-:6Y'5PT*#0I.
M96ET:&5R($-Y9W=I;B!N;W(@36EN1U<@8FEN87)I97,@87)E(&EN('1H92!0
M051(+@T*#0I$.EQ3<F-<8F]O<W1<=&]O;'-<8G5I;&1<97AA;7!L97-<;&EB
M7W5S93YB:F%M("US5$]/3%,];6EN9W<@+6$-"BXN+F9O=6YD(#,X('1A<F=E
M=',N+BX-"BXN+G5P9&%T:6YG(#8@=&%R9V5T<RXN+@T*;6EN9W<M0RLK+6%C
M=&EO;B!$.EQ496UP7$)U:6QD+V)O;W-T7'1O;VQS7&)U:6QD7&5X86UP;&5S
M7&QI8E]U<V5<8FEN7&QI8G-I;7!L92YL:6)<;6EN9W=<9&5B=6=<<G5N=&EM
M92UL:6YK+61Y;F%M:6-<=&AR96%D:6YG+7-I;F=L95QS:6UP;&5?;&EB+F]B
M:FUI;F=W+4%R8VAI=F4M86-T:6]N($0Z7%1E;7!<0G5I;&0O8F]O<W1<=&]O
M;'-<8G5I;&1<97AA;7!L97-<;&EB7W5S95QB:6Y<;&EB<VEM<&QE+FQI8EQM
M:6YG=UQD96)U9UQR=6YT:6UE+6QI;FLM9'EN86UI8UQT:')E861I;F<M<VEN
M9VQE7&QI8G-I;7!L92YL:6(-"FUI;F=W+4,K*RUA8W1I;VX_at_1#I<5&5M<%Q"
M=6EL9"]B;V]S=%QT;V]L<UQB=6EL9%QE>&%M<&QE<UQL:6)?=7-E7&)I;EQL
M:6)S:6UP;&4N;&EB7&UI;F=W7&1E8G5G7')U;G1I;64M;&EN:RUD>6YA;6EC
M7'1H<F5A9&EN9RUM=6QT:5QS:6UP;&5?;&EB+F]B:FUI;F=W+4%R8VAI=F4M
M86-T:6]N($0Z7%1E;7!<0G5I;&0O8F]O<W1<=&]O;'-<8G5I;&1<97AA;7!L
M97-<;&EB7W5S95QB:6Y<;&EB<VEM<&QE+FQI8EQM:6YG=UQD96)U9UQR=6YT
M:6UE+6QI;FLM9'EN86UI8UQT:')E861I;F<M;75L=&E<;&EB<VEM<&QE+FQI
M8_at_T*#0IM:6YG=RU#*RLM86-T:6]N($0Z7%1E;7!<0G5I;&0O8F]O<W1<=&]O
M;'-<8G5I;&1<97AA;7!L97-<;&EB7W5S95QB:6Y<<VEM<&QE+F5X95QM:6YG
M=UQD96)U9UQR=6YT:6UE+6QI;FLM9'EN86UI8UQT:')E861I;F<M;75L=&E<
M<VEM<&QE+F]B:@T*;6EN9W<M3&EN:RUA8W1I;VX_at_1#I<5&5M<%Q"=6EL9"]B
M;V]S=%QT;V]L<UQB=6EL9%QE>&%M<&QE<UQL:6)?=7-E7&)I;EQS:6UP;&4N
M97AE7&UI;F=W7&1E8G5G7')U;G1I;64M;&EN:RUD>6YA;6EC7'1H<F5A9&EN
M9RUM=6QT:5QS:6UP;&4N97AE#0I#.EQ#>6=W:6XO;&EB+VQI8G-T9&,K*RYA
M*'9T97)M:6YA=&4N;RDH+G1E>'0D7UI..5]?9VYU7V-X>#(W7U]V97)B;W-E
M7W1E<FUI;F%T95]H86YD;&5R178K,'@W,2DZ('5N9&5F:6YE9"!R969E<F5N
M8V4@=&\@8%]I;7!U<F5?<'1R)PT*0SI<0WEG=VEN+VQI8B]L:6)S=&1C*RLN
M82AV=&5R;6EN871E+F\I*"YT97AT)%]:3CE?7V=N=5]C>'@R-U]?=F5R8F]S
M95]T97)M:6YA=&5?:&%N9&QE<D5V*S!X8C8I.B!U;F1E9FEN960@<F5F97)E
M;F-E('1O(&!?:6UP=7)E7W!T<B<-"D,Z7$-Y9W=I;B]L:6(O;&EB<W1D8RLK
M+F$H8WAA7V1E;6%N9VQE+F\I*"YT97AT)&1E;6%N9VQE7W8S7W=I=&A?9&5T
M86EL<RLP>#@W*3H@=6YD969I;F5D(')E9F5R96YC92!T;R!@7VEM<'5R95]P
M='(G#0I#.EQ#>6=W:6XO;&EB+VQI8G-T9&,K*RYA*&-X85]D96UA;F=L92YO
M*2_at_N=&5X="1D96UA;F=L95]V,U]W:71H7V1E=&%I;',K,'AA9BDZ('5N9&5F
M:6YE9"!R969E<F5N8V4@=&\@8%]I;7!U<F5?<'1R)PT*#0H@(" @0SI<36EN
M1U=<8FEN7&<K*R @("UG("UM=&AR96%D<R @+6\@(D0Z7%1E;7!<0G5I;&0O
M8F]O<W1<=&]O;'-<8G5I;&1<97AA;7!L97-<;&EB7W5S95QB:6Y<<VEM<&QE
M+F5X95QM:6YG=UQD96)U9UQR=6YT:6UE+6QI;FLM9'EN86UI8UQT:')E861I
M;F<M;75L=&E<<VEM<&QE+F5X92(@(" M3$,Z7$-Y9W=I;B]L:6(@+4Q#.EQ-
M:6Y'5UQL:6(@(")$.EQ496UP7$)U:6QD+V)O;W-T7'1O;VQS7&)U:6QD7&5X
M86UP;&5S7&QI8E]U<V5<8FEN7'-I;7!L92YE>&5<;6EN9W=<9&5B=6=<<G5N
M=&EM92UL:6YK+61Y;F%M:6-<=&AR96%D:6YG+6UU;'1I7'-I;7!L92YO8FHB
M(" B1#I<5&5M<%Q"=6EL9"]B;V]S=%QT;V]L<UQB=6EL9%QE>&%M<&QE<UQL
M:6)?=7-E7&)I;EQL:6)S:6UP;&4N;&EB7&UI;F=W7&1E8G5G7')U;G1I;64M
M;&EN:RUD>6YA;6EC7'1H<F5A9&EN9RUM=6QT:5QL:6)S:6UP;&4N;&EB(B @
M(D0Z7%1E;7!<0G5I;&0O8F]O<W1<=&]O;'-<8G5I;&1<97AA;7!L97-<;&EB
M7W5S95QB:6Y<;&EB<VEM<&QE+FQI8EQM:6YG=UQD96)U9UQR=6YT:6UE+6QI
M;FLM9'EN86UI8UQT:')E861I;F<M;75L=&E<;&EB<VEM<&QE+FQI8B(@(" M
M5VPL+7)P871H+6QI;FLL+@T*#0HN+BYF86EL960@;6EN9W<M3&EN:RUA8W1I
M;VX_at_1#I<5&5M<%Q"=6EL9"]B;V]S=%QT;V]L<UQB=6EL9%QE>&%M<&QE<UQL
M:6)?=7-E7&)I;EQS:6UP;&4N97AE7&UI;F=W7&1E8G5G7')U;G1I;64M;&EN
M:RUD>6YA;6EC7'1H<F5A9&EN9RUM=6QT:5QS:6UP;&4N97AE+BXN#0HN+BYF
M86EL960@=7!D871I;F<@,2!T87)G970N+BX-"BXN+G5P9&%T960_at_-2!T87)G
*971S+BXN#0H-"@``
`
end
 

Boost-Build list run by bdawes at acm.org, david.abrahams at rcn.com, gregod at cs.rpi.edu, cpdaniel at pacbell.net, john at johnmaddock.co.uk